Synonimy.pl

Synonimy do słowa urealnić się
1. skonkretyzować się, ukonkretnić się, ujednoznacznić się, skrystalizować się, nabrać realnych kształtów, przyoblec się w realne kształty