Synonimy.pl

Synonimy do słowa umierać
1. konać, dogorywać, mrzeć, dogasać, gasnąć, odchodzić, pospkorkować, pogardzdychać, walczyć ze śmiercią, stać nad grobem, ledwo dyszeć, patrzeć śmierci w oczy, być jedną nogą na tamtym świecie, kończyć życie, być w agonii, pasować się ze śmiercią, żegnać się z tym światem, żegnać się z życiem, przenosić się do wieczności, odchodzić na wieczną wartę, iść do Boga
2. przenzamierać, obumierać, zanikać, ustawać, przemijać, przebrzmi ewać, przechodzić, wygasać, przygasać, dogasać, gasnąć, mierzchnąć, zmierzchać, przycichać, ucichać, więdnąć, usychać, marnieć, przekwitać, ginąć, niknąć, kończyć się, rozpływać się, tracić blask, dobiegać końca, chylić się/mieć się ku końcowi