Synonimy.pl

Synonimy do słowa unormować
1. znormalizować, uschematyzować, usystematyzować, uporządkować, ustabilizować, uregulować, ujednolicić, zunifikować, zuniformizować, zestandaryzować, skodyfikować, ustalić