Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa unormować
1. znormalizować , uschematyzować , usystematyzować , uporządkować , ustabilizować , uregulować , ujednolicić , zunifikować , zuniformizować , zestandaryzować , skodyfikować , ustalić