Synonimy.pl

Synonimy do słowa znormalizować
1. zestandaryzować, ujednolicić, zunifikować, zuniformizować
2. np. sytuacjęunormować, uregulować, uporządkować, uspokoić, wprowadzić porządek, doprowadzić do ładu, przywrócić ład