Synonimy.pl

Synonimy do słowa w przelocie
1. przelotem, przelotnie, mimochodem, nawiasowo, przy okazji, przy sposobności, po drodze, en passant