Synonimy.pl

Synonimy do słowa własnowolnie
1. dobrowolnie, samowolnie, samorzutnie, spontanicznie, ochotniczo, nieobowiązkowo, nieprzymuszenie, na ochotnika, z własnej woli, bez przymusu