Synonimy.pl

Synonimy do słowa wierzący
1. przestrzegający praktyk religijnychreligijny, pobożny, nabożny, bogobojny, świątobliwy, gorliwy, praktykujący
2. wyznawca religiiwierny, parafianin, praktykujący, owieczka