Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa religijny
1. przestrzegający praktyk religijnych pobożny , nabożny , bogobojny , świątobliwy , wierzący , gorliwy , praktykujący , † a. podn zbożny , wypełniający nakazy wiary
2. dotyczący religii duszpasterski , kościelny , sakralny , obrzędowy , liturgiczny , kultowy , teocentryczny , rytualny , wyznaniowy , konfesyjny , ceremonialny , kapłański , pastoralny , misyjny , modlitewny , duchowy