Synonimy.pl

Synonimy do słowa religijny
1. przestrzegający praktyk religijnychpobożny, nabożny, bogobojny, świątobliwy, wierzący, gorliwy, praktykujący, † a. podnzbożny, wypełniający nakazy wiary
2. dotyczący religiiduszpasterski, kościelny, sakralny, obrzędowy, liturgiczny, kultowy, teocentryczny, rytualny, wyznaniowy, konfesyjny, ceremonialny, kapłański, pastoralny, misyjny, modlitewny, duchowy