Synonimy.pl

Synonimy do słowa zbożny
1. szlachetny, wzniosły, chlubny, chwalebny, szczytny, † a. podnprzezacny, † a. podnzacny
2. nabożny, pobożny, bogobojny, religijny, świątobliwy, wierzący, poetbezgrzeszny, † a. podncny