Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wzniosły
1. np. styl, nastrój podniosły , strzelisty , podn dostojny , patetyczny , górnolotny , pompatyczny , majestatyczny , hymniczny , hieratyczny , poet seraficzny , anagogiczny , uroczysty , odświętny , pełen patosu/powagi/wzniosłości
2. np. cel szlachetny , chlubny , chwalebny , szczytny , godny , górny , zaszczytny , † a. podn zbożny