Synonimy.pl

Synonimy do słowa patetyczny
1. górnolotny, górny, podniosły, szumny, wzniosły, strzelisty, uroczysty, majestatyczny, pomnikowy, emfatyczny, hieratyczny, anagogiczny, odświętny, wysoko sięgający, pełen patosu
2. przesadnie uczuciowypompatyczny, afektowany, nienaturalny, sztuczny, egzaltowany, bombastyczny, koturnowy, pretensjonalny, teatralny, melodramatyczny, napuszony, nadęty, dęty, pompierski, kwiecisty, deklamacyjny, deklamatorski, zmanierowany, manieryczny, grandilokwentny