Synonimy.pl

Synonimy do słowa kwiecisty
1. ukwiecony, rozkwiecony, malowniczy, tęczowy, różnobarwny, kolorowy, † a. podnkwietny
2. przennapuszony, patetyczny, bombastyczny, pompatyczny, górnolotny, egzaltowany, emfatyczny, pompierski, ozdobny, wyszukany, grandilokwentny