Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa deklamatorski
1. deklamacyjny , recytatorski , recytacyjny , retoryczny , oratorski , krasomówczy , odtwórczy , interpretatorski
2. przen np. ton , poza, hasła deklamacyjny , bombastyczny , pompatyczny , patetyczny , górnolotny , górny , nienaturalny , napuszony , nadęty , afektowany , sztuczny , egzaltowany , pompierski , kwiecisty , emfatyczny , efekciarski , teatralny , zmanierowany , manieryczny , fasadowy , demagogiczny , czczy , pusty , werbalistyczny , werbalny , pełen maniery/patosu/pompy