Synonimy.pl

Synonimy do słowa krasomówczy
1. oratorski, retoryczny, recytatorski, recytacyjny, odtwórczy, interpretatorski, narratorski, narracyjny