Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa krasomówczy
1. oratorski , retoryczny , recytatorski , recytacyjny , odtwórczy , interpretatorski , narratorski , narracyjny