Synonimy.pl

Synonimy do słowa interpretatorski
1. wykonawczy, odtwórczy, interpretacyjny
2. recytacyjny, deklamatorski, oratorski, artystyczny, krasomówczy