Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa interpretatorski
1. wykonawczy , odtwórczy , interpretacyjny
2. recytacyjny , deklamatorski , oratorski , artystyczny , krasomówczy