Synonimy.pl

Synonimy do słowa oratorski
1. krasomówczy, retoryczny, deklamatorski, recytatorski, recytacyjny, interpretatorski, narratorski, odtwórczy