Synonimy.pl

Synonimy do słowa deklamacyjny
1. deklamatorski, recytatorski, recytacyjny, retoryczny, oratorski, krasomówczy, odtwórczy, interpretatorski
2. przen np. ton, poza, hasładeklamatorski, bombastyczny, pompatyczny, patetyczny, górnolotny, górny, nienaturalny, napuszony, nadęty, afektowany, sztuczny, egzaltowany, pompierski, kwiecisty, emfatyczny, efekciarski, teatralny, zmanierowany, manieryczny, fasadowy, demagogiczny, czczy, pusty, werbalistyczny, werbalny, pełen maniery/patosu/pompy