Synonimy.pl

Synonimy do słowa wolnościowy
1. niepodległościowy, narodowowyzwoleńczy, wyzwoleńczy, wyzwolicielski