Synonimy.pl

Synonimy do słowa narodowowyzwoleńczy
1. niepodległościowy, wolnościowy, wyzwolicielski, antykolonialny