Synonimy.pl

Synonimy do słowa antykolonialny
1. narodowowyzwoleńczy, niepodległościowy, wolnościowy