Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa antykolonialny
1. narodowowyzwoleńczy , niepodległościowy , wolnościowy