Synonimy.pl

Synonimy do słowa wpływy
1. autorytet, stosunki, koneksje, układy, znajomości, powiązania, chody, dojścia, wejścia, kontakty, plecy, poparcie, wsparcie
2. dochód, dochody, przychody, utarg, obrót, sprzedaż