Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wpływy
1. autorytet , stosunki , koneksje , układy , znajomości , powiązania , chody , dojścia , wejścia , kontakty , plecy , poparcie , wsparcie
2. dochód , dochody , przychody , utarg , obrót , sprzedaż