Synonimy.pl

Synonimy do słowa wykazać
1. okazać, pokazać, uzewnętrznić, ujawnić, objawić, przejawić, wyjawić, unaocznić, uwidocznić, wyrazić, zamanifestować, zademonstrować, dać odczuć/znać po sobie
2. udowodnić, dowieść, uzasadnić, uargumentować, udokumentować, zbić kontrargumenty, dać dowody, poprzeć dowodami, przeprowadzić dowód