Synonimy.pl

Synonimy do słowa wykonać
1. urzeczywistnić, zrealizować, przeprowadzić, zmaterializować, spełnić, ziścić, podn.zadośćuczynić, uczynić zadość czemuś, wcielić coś w czyn/w życie, doprowa-dzić coś do skutku
2. sporządzić, zrobić, wyprodukować, stworzyć, mieć/zapisać coś na swoim koncie