Synonimy.pl

Synonimy do słowa wykuć się
1. pot.wykuć, wkuć, obkuć (na blachę), obkuć się, podkuć (się), obryć (się), wyryć (się), wyuczyć się, nauczyć się (jak pacierza), przygotować się, opanować, przyswoić sobie, żart.naumieć się, posp.wyrypać (się), mieć coś w małym palcu, wbić sobie coś do głowy/w głowę