Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyuczyć się
1. pot.nauczyć się (jak pacierza), przyuczyć się, poduczyć się, podkształcić się, przysposobić się, poznać, zaznajomić się, oświecić się, wdrożyć się, przygotować się, podszkolić się, przeszkolić się, wyszkolić się, wprawić się, żart.naumieć się, obkuć (się), podkuć (się), wykuć (na blachę), wykuć się, wkuć, obryć (się), wyryć (się), opanować, liznąć, przećwiczyć, powtórzyć, przerobić, przyswoić sobie, posp.wyrypać (się), obeznać się, obznajomić się, wbić sobie coś do głowy/w głowę