Synonimy.pl

Synonimy do słowa podszkolić się
1. pot.przeszkolić się, wyszkolić się, poduczyć się, nauczyć się (jak pacierza), wyuczyć się, przyuczyć się, podkształcić się, przysposobić się, zaznajomić się, oświecić się, przyswoić sobie, wdrożyć się, wprawić się, przygotować się, żart.naumieć się, obkuć (się), podkuć (się), wykuć (na blachę), wykuć się, obryć (się), wyryć (się), przećwiczyć, powtórzyć, przerobić, opanować, liznąć, posp.wyrypać (się), obeznać się, obznajomić się