Synonimy.pl

Synonimy do słowa poduczyć się
1. nauczyć się, wyuczyć się, przyuczyć się, podszkolić się, przeszkolić się, wyszkolić się, podkształcić się, przysposobić się, zaznajomić się, oświecić się, wdrożyć się, wprawić się, przygotować się, żart.naumieć się, obkuć (się), podkuć (się), wykuć (się), obryć (się), wyryć (się), liznąć, przećwiczyć, powtórzyć, przerobić, opanować, przyswoić sobie, posp.wyrypać (się), obeznać się, obznajomić się