Synonimy.pl

Synonimy do słowa nauczyć się
1. przyuczyć się, poduczyć się, wyuczyć się (jak pacierza), podkształcić się, przysposobić się, przyswoić sobie, wdrożyć się, przygotować się, podszkolić się, przeszkolić się, wyszkolić się, wprawić się, przećwiczyć, powtórzyć, przerobić, opanować, żart.naumieć się, obkuć (się), podkuć (się), obryć (się), wyryć (się), wykuć się, wkuć, wykuć (na blachę), posp.wyrypać (się), obznajomić się, obeznać się, wbić sobie coś do głowy/w głowę