Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyrywkowo
1. urywkowo, fragmentarycznie, częściowo, cząstkowo, szczątkowo, wycinkowo, ułamkowo, połowicznie, niezupełnie, niecałkowicie, niewystarczająco, pobieżnie, powierzchownie, skąpo, kawałkami, po kawałku, po trosze, nie w pełni