Synonimy.pl

Synonimy do słowa wysłać
1. np. listposłać, przesłać, podesłać, porozsyłać, powysyłać, rozesłać, przekazać, ekspediować, wyekspediować, nadać, wystosować, wytransportować, dostarczyć
2. np. posłańcawyprawić, oddelegować, wydelegować, delegować, odkomenderować, skierować, pchnąć
3. np. materiałemwyścielić, powyściełać, usłać, wyłożyć, pokryć, wymościć, umościć.