Synonimy.pl

Synonimy do słowa zabiegi
1. starania, usiłowania, dążenia, wysiłki, umizgi, podchody, zmagania, korowody, bitwa, walka, kampania, batalia