Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa umizgi
1. zalecanki , ksiuty , amory , miłostki , flirt , flirty , podryw , podrywka , konkury , awanse , zaloty
2. zabiegi , starania , usiłowania , podchody , wysiłki , dążenia