Synonimy.pl

Synonimy do słowa umizgi
1. zalecanki, ksiuty, amory, miłostki, flirt, flirty, podryw, podrywka, konkury, awanse, zaloty
2. zabiegi, starania, usiłowania, podchody, wysiłki, dążenia