Synonimy.pl

Synonimy do słowa zaprawić się
1. wdrożyć się, przygotować się, wprawić się, przyszykować się, zmobilizować się, wyszlifować formę
2. pospupić się, spić się, spoić się, upoić się, ululać się, doprawić się, naoliwić się, zakropić się, wstawić się, napompować się, popić, zapić, zatankować, pospschlać się, pospuchlać się, pospnachlać się, pospzalać się, pospwlać się, pospnarąbać się, pospurżnąć się, pospzapruć się, pospożłopać się, pospnawalić się, pospuwalić się, pospnabuzować się, pospnagazować się, pospnabzdryngolić się, pospubzdryngolić się, uderzyć w gaz, dać sobie w gaz, pospzalać pałę, pospzalać się w drobny mak/w pestkę/w sztok/w trupa