Synonimy.pl

Synonimy do słowa upoić się
1. wpaść w ekstazęzachwycić się, upić się, zafascynować się
2. odurzyć się alkoholemupić się, spić się, spoić się, ululać się, doprawić się, naoliwić się, napompować się, zakropić się, wstawić się, posp.schlać się, posp.uchlać się, posp.nachlać się, posp.zalać się, posp.wlać się, posp.narąbać się, posp.urżnąć się, posp.zapruć się, posp.zaprawić się, posp.ożłopać się, posp.nawalić się, posp.uwalić się, posp.nabuzować się, posp.nagazować się, posp.nabzdryngolić się, posp.ubzdryngolić się, dać sobie w gaz, uderzyć w gaz, posp.zalać pałę, posp.zalać się w drobny mak/w pestkę/w sztok/ w trupa