Synonimy.pl

Synonimy do słowa ożłopać się
1. napić się do sytaopić się, napompować się, pospochlać się, pospnażłopać się, wypić do woli
2. upić się, spić się, spoić się, upoić się, ululać się, doprawić się, naoliwić się, napompować się, zakropić się, wstawić się, popić, zapić, zatankować, pospnagazować się, pospnachlać się, pospschlać się, pospuchlać się, pospzalać się, pospwlać się, pospnarąbać się, pospzapruć się, pospurżnąć się, pospnabzdryngolić się, pospubzdryngolić się, pospnawalić się, pospuwalić się, pospnabuzować się, pospzaprawić się, pospzalać pałę, pospzalać się w drobny mak/w pestkę/w sztok/w trupa, dać sobie w gaz, uderzyć w gaz