Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zdecydować
1. zadecydować , postanowić , umyślić , namyślić się , rozporządzić , rozstrzygnąć , uzgodnić , uchwalić , pouchwalać , przesądzić , zawyrokować , orzec , zdeklarować się , uradzić , powziąć decyzję , podjąć postanowienie
2. mieć decydujący wpływ przesądzić , zaważyć , przeważyć , postawić kropkę nad i