Synonimy.pl

Synonimy do słowa zhierarchizowany
1. hierarchiczny, uporządkowany, uregulowany, unormowany, zorganizowany