Synonimy.pl

Synonimy do słowa zreasumować
1. reasumować, zrekapitulować, podsumować, zsyntetyzować, zbilansować, streścić, powtórzyć, przedstawić wnioski