Synonimy.pl

Synonimy do słowa autonomizować się
1. usamodzielniać się, uniezależniać się, oswobadzać się, wyswobadzać się, uwalniać się, uzyskiwać suwerenność, odzyskiwać niepodległość, wybijać się na niepodległość