Synonimy.pl

Synonimy do słowa uwalniać się
1. oswobadzać się, wyswobadzać się, wyzwalać się, autonomizować się, usamodzielniać się, uniezależniać się, rozpętywać się, rozwiązywać się, rozkiełzywać się, wydzierać się, wywijać się, wyrywać się z czyichś łap/ rąk/szponów, kruszyć/ rozbijać/zrzucać okowy, zrzucać jarzmo/pęta, uzyskiwać suwerenność, odzyskiwać niepodległość, wybijać się na niepodległość
2. wyzbywać się, pozbywać się, żegnać się, rozstawać się, eliminować, usuwać, wyrzucać
3. np. o gazachwydzielać się, tworzyć się, wytwarzać się, wydobywać się, wyzwalać się, powstawać