Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa uwalniać się
1. oswobadzać się, wyswobadzać się, wyzwalać się, autonomizować się, usamodzielniać się, uniezależniać się, rozpętywać się, rozwiązywać się, rozkiełzywać się, wydzierać się, wywijać się, wyrywać się z czyichś łap/ rąk/szponów, kruszyć/ rozbijać/zrzucać okowy, zrzucać jarzmo/pęta, uzyskiwać suwerenność, odzyskiwać niepodległość, wybijać się na niepodległość
2. wyzbywać się, pozbywać się, żegnać się, rozstawać się, eliminować, usuwać, wyrzucać
3. np. o gazachwydzielać się, tworzyć się, wytwarzać się, wydobywać się, wyzwalać się, powstawać