Synonimy.pl

Synonimy do słowa autorytarny
1. autokratyczny, samowładny, despotyczny, jedynowładczy, absolutystyczny, hegemonistyczny, autorytatywny, dyktatorski, absolutny, tyrański, totalitarny, totalny, nieograniczony, bezwzględny, niedemokratyczny
2. apodyktyczny, bezwzględny, arbitralny