Synonimy.pl

Synonimy do słowa chłopstwo
1. chłopi, wieśniacy, rolnicy, wieś, włościaństwo, warstwa chłopska, lud rolniczy
2. chłopskość, chłopskie pochodzenie