Synonimy.pl

Synonimy do słowa wieś
1. wioska, wioseczka, wiocha, wioszczyna, osiedle, osada, łańcuchówka, rzędówka, szeregówka, ulicówka, przysiółek, histzaścianek, histkolokacja, histlokacja, histstanica, † a. poetsioło
2. tereny pozamiejskieprowincja, Polska B
3. chłopstwo, chłopi, wieśniacy, rolnicy, włościaństwo, warstwa chłopska, lud rolniczy