Synonimy.pl

Synonimy do słowa włościaństwo
1. chłopstwo, chłopi, wieśniacy, rolnicy, wieś, kmiecie, warstwa chłopska, lud rolniczy