Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa dawać
1. wręczać , przekazywać , wtykać , ofiarowywać , częstować , doręczać , dostarczać , zdawać , wydawać , rozdawać , wydzielać , odpalać , posp kopsać , składać coś na ręce , oddawać coś do rąk
2. użyczać , zapewniać , udostępniać , zaopatrywać , przydzielać , udzielać , asygnować , powierzać , cedować , rozdysponowywać , rozgospodarowywać
3. umieszczać , lokować , wkładać , kłaść , mocować , montować , wyznaczać , wyposażać , sytuować
4. pozwalać , zezwalać , przyzwalać , przystawać , aprobować , dopuszczać , przychylać się