Synonimy.pl

Synonimy do słowa dawać
1. wręczać, przekazywać, wtykać, ofiarowywać, częstować, doręczać, dostarczać, zdawać, wydawać, rozdawać, wydzielać, odpalać, pospkopsać, składać coś na ręce, oddawać coś do rąk
2. użyczać, zapewniać, udostępniać, zaopatrywać, przydzielać, udzielać, asygnować, powierzać, cedować, rozdysponowywać, rozgospodarowywać
3. umieszczać, lokować, wkładać, kłaść, mocować, montować, wyznaczać, wyposażać, sytuować
4. pozwalać, zezwalać, przyzwalać, przystawać, aprobować, dopuszczać, przychylać się