Synonimy.pl

Synonimy do słowa zezwalać
1. pozwalać, dozwalać, przyzwalać, przystawać, akceptować, aprobować, zatwierdzać, uprawniać, upoważniać, sankcjonować, autoryzować, zgadzać się, godzić się, przychylać się, przyklaskiwać, wyrażać na coś zgodę, dawać (na coś) placet, udzielać aprobaty/przyzwolenia, dawać/zostawiać komuś wolną rękę, opowiadać się za czymś
2. umożliwiać, dopuszczać, dawać