Synonimy.pl

Synonimy do słowa godzić się
1. jednać się, pojednywać się, bratać się, porozumiewać się, przepraszać się, uładzać się, schodzić się, dochodzić do porozumienia, podawać sobie ręce, kończyć spór, wyciągać rękę do zgody
2. udzielać pozwoleniazgadzać się, przyzwalać, pozwalać, zezwalać, aprobować, akceptować, uznawać, zatwierdzać, przystawać, dopuszczać, przychylać się, pisać się na coś, dawać (na coś) placet, dawać/zostawiać komuś wolną rękę, wyrażać aprobatę
3. † przyjmować pracęzatrudniać się, najmować się, wynajmować się, angażować się, zgadzać się