Synonimy.pl

Synonimy do słowa pozwalać
1. dozwalać, przyzwalać, zezwalać, przystawać, akceptować, aprobować, zatwierdzać, uprawniać, upoważniać, sankcjonować, autoryzować, przyklaskiwać, przychylać się, zgadzać się, godzić się, być za czymś, opowiadać się za czymś, wyrażać na coś zgodę, dawać (na coś) placet, dawać/zostawiać komuś wolną rękę, udzielać przyzwolenia
2. np. o okolicznościachumożliwiać, dopuszczać, dawać
3. pot.np. śnieg z dachuzwalić, pozrzucać, zrzucić, nazrzucać, zepchnąć, postrącać, strącić, pospychać
4. pot.np. drzewapoprzewracać, przewrócić, powalić, zwalić, poobalać, obalić, przewalić, powywracać, wywrócić, położyć (pokotem), rzucić na ziemię