Synonimy.pl

Synonimy do słowa dorozumiewać się
1. domyślać się, odgadywać, domniemywać, wnioskować