Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa domniemywać
1. przypuszczać , mniemać , sądzić , podejrzewać , dopuszczać , wnioskować , imputować , domyślać się , dorozumiewać się , suponować , miarkować , odnosić wrażenie , snuć domysły