Synonimy.pl

Synonimy do słowa domniemywać
1. przypuszczać, mniemać, sądzić, podejrzewać, dopuszczać, wnioskować, imputować, domyślać się, dorozumiewać się, suponować, miarkować, odnosić wrażenie, snuć domysły